AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA paziņojums par plānoto kapitāla piesaisti caur papildu akciju publisko piedāvājumu un akciju pārvietošanu uz Nasdaq Baltijas Oficiālo sarakstu

28. februāris, 2019

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (Uzņēmums) informē, ka Uzņēmums ir nolēmis spert turpmākos soļus, lai piesaistītu papildu kapitāla resursus caur potenciālu papildu akciju publisko piedāvājumu (follow-on public offering jeb FPO), kā īstenošanai vēl nepieciešams saņemt gan Uzņēmuma pārvaldes institūciju, gan finanšu tirgus uzrauga piekrišanas. Piesaistītais kapitāls tiks izmantots pamatkapitāla stiprināšanai un ar kapitālizdevumu saistīto darbību finansēšanai.

Uzņēmuma 2018. gada 25. maija kārtējā akcionāru sapulcē tika nolemts, ka valde, ar padomes piekrišanu, ir tiesīga palielināt Uzņēmuma pamatkapitālu, izlaižot ne vairāk kā 7 170 961 jaunu akciju. Pilns paziņojums ir pieejams šeit.

Vienas jaunās emisijas akcijas cena vēl nav izlemta. Lēmums attiecībā uz vienas akcijas cenu tiks pieņemts izvērtējot dažādus faktorus, piemēram, nesenos notikumus Uzņēmuma darbībā un attiecīgajā industrijā, situāciju globālajā finanšu tirgū un investoru atsauksmes. Piesaistīto papildu kapitālu ir paredzēts izlietot, lai stiprinātu Uzņēmuma pamatkapitālu, kā arī nodrošināt aktivitātes, kas ir saistītas ar ražošanas darbībām Latvijas (Valmieras) un ASV rūpnīcās.

Uzņēmums ir pilnvarojis Igaunijā reģistrēto AS LHV Pank (Konsultants) kā savu finanšu konsultantu. Ar Konsultanta palīdzību, Uzņēmums izskatīs iespēju veikt papildu akciju publisko piedāvājumu 2019. gada pirmajā pusē.

Lai precizētu plānotā darījuma aspektus, Uzņēmuma akcionāru pilnsapulcei būs nepieciešams pieņemt attiecīgus papildu lēmumus. Tāpat būs nepieciešams saņemt attiecīgas atļaujas no finanšu tirgus uzrauga.

Turklāt, lai nodrošinātu labāku akciju likviditāti un veicinātu interesi no vietējiem investoriem, tajā skaitā pensiju fondiem, Uzņēmums plāno pārcelt visas akcijas uz Nasdaq Baltijas Oficiālo sarakstu. Ņemot vērā biržas noteikumus, tas var notikt tādā gadījumā, ja tiek būtiski palielināts brīvā publiskā apgrozījumā esošo akciju skaits (free-float).