AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA paziņojums

9. aprīlis, 2018

A.god. akcionāri,

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valde jūs informē, ka neskatoties uz AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valdes prognozēm par auditētā konsolidētā gada pārskata publicēšanu, gada pārskata sagatavošana, ņemot vērā apjomīgo investīciju pārbaudi P-D VALMIERA GLASS USA Corp., prasa daudz vairāk laika nekā tika sākotnēji plānots, kā rezultātā auditētā konsolidētā gada pārskata publicēšana par 2017.gadu ir jāpārceļ uz 2018.gada 20. aprīli.


AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valde

Kontaktinformācija:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Tel.: +371 64202216
E-pasts: latvia@valmiera-glass.com
Vairāk informācijas par uzņēmumu: www.valmiera-glass.com