AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA paziņo par padziļinātas izpētes procesa uzsākšanu ASV rūpnīcā

9. maijs, 2019

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valde (turpmāk tekstā “Sabiedrība”, reģistrācijas Nr. 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201), ar šo paziņo, ka P-D VALMIERA GLASS USA Corp., Sabiedrības ASV meitas uzņēmums (turpmāk tekstā “ASV meitas uzņēmums”) ir saņēmis intereses apliecinājumu par Otrās fāzes ražotnes (vertikāli integrēta stikla šķiedras diega ražotne) potenciālu iegādi.

ASV meitas uzņēmuma akcionāri ir parakstījuši Ekskluzivitātes līgumu (“Līgums”) ar nesaistītu trešo personu. Līguma nosacījumi neļauj Sabiedrībai izpaust trešās personas identitāti. Ir uzsākts padziļinātās izpētes process un ir paredzēts, ka tas turpināsies līdz 2019. gada maija beigām. Sabiedrība uzsver, ka nav pieņemts lēmums par ASV meitas uzņēmuma Otrās fāzes pārdošanu. Tas ir iespējams tikai pēc tam, kad būs zināmi padziļinātas izpētes rezultāti un darījuma partneris būs sniedzis saistošu piedāvājumu.

Vadības komentārs: Ņemot vērā negaidīto intereses apliecinājumu no potenciāla pircēja, kā arī faktu, ka Otrās fāzes process ir prasījis daudz ilgāku laiku kā iepriekš plānots, lai sasniegtu gaidītos ražošanas rezultātus, Sabiedrība izskatīs visas iespējas (ieskaitot potenciālu atsavināšanu), lai rastu labāko veidu akcionāru vērtības veicināšanai.

Ir svarīgi norādīt, ka Sabiedrībai nav nekādu plānu pārdot vai citādi atsavināt Pirmo fāzes ražotni: filcu ražotni. Tā var darboties kā neatkarīga vienība un jau sākotnēji pastāvīgi darbojas saskaņā ar vadības noteiktajiem mērķiem.

Papildu informācija būs pieejama pēc padziļinātās izpētes procesa beigām.