AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA paraksta vienošanos ar A/S Danske Bank un AS SEB banka

24. septembris, 2019

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (reģistrācijas Nr.: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu ielā 13, Valmierā, LV-4201) (“Sabiedrība”) valde paziņo, ka A/S Danske Bank un AS SEB banka (“Nodrošinātie kreditori”) ir uzteikušas ar Sabiedrību noslēgtos saistību līgumus.

Vienlaicīgi, Sabiedrība ir panākusi vienošanos ar Nodrošinātajiem kreditoriem par veidu, kādā Sabiedrība pildīs savas saistības tiesiskās aizsardzības procesa (“TAP”) laikā, kā arī pēc TAP beigām. Ar Nodrošinātajiem kreditoriem panāktā vienošanās cita starpā paredz daļēju pamatparāda atmaksu TAP laikā, maksājumus Nodrošinātajiem kreditoriem par to tiesību ierobežošanu, kā arī citas darbības Sabiedrības finanšu stāvokļa uzlabošanai.