AS “Valmieras stikla šķiedra” noslēdz līgumu ar P-D Management Industries-Technologies GmbH

22. septembris, 2016

2016.gada 12.septembrī tika noslēgts līgums starp AS "Valmieras stikla šķiedra" un uzņēmumu P-D Management Industries-Technologies GmbH par AS "Valmieras stikla šķiedra" piederošā uzņēmuma Valmiera Glass USA Corp. akciju daļu pārdošanu.

AS "Valmieras stikla šķiedra" pārdeva P-D Management Industries-Technologies GmbH 33% Valmiera Glass USA Corp. uzņēmuma akciju par kopējo summu: 1 326 600 USD. P-D Management Industries-Technologies GmbH savā īpašumā iegūst akcijas tad, kad tiek pārskaitīta visa darījuma summa uz AS "Valmieras stikla šķiedra" bankas kontu, un kā paredz noslēgtais līgums, naudas pārskaitījums jāveic 90 dienu laikā kopš līguma parakstīšanas dienas.

Šī darījuma rezultātā ASV uzņēmums ir ieguvis jaunu nosaukumu - P-D Valmiera Glass USA Corp. "Lai veicinātu uzņēmuma turpmāku attīstību kā investors tika piesaistīts mūsu mātes uzņēmums P-D Management Industries-Technologies GmbH. Amerikas uzņēmums joprojām paliek kā viens no mūsu Valmiera Glass Grupas uzņēmumiem, un attiecībā uz nākamajām investīcijām Amerikas uzņēmumā esam vēl procesā un par tām ziņosim vēlāk," norāda Valmiera Glass Grupas prezidents A.Schwiontek.

Valmiera Glass USA Corp. akciju pārdošana neietekmēs Valmiera Glass Grupas finanšu rezultātus, un Grupa šogad plāno sasniegt jau iepriekš izziņoto šī gada konsolidēto neto apgrozījuma un peļņas prognozi.