AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA konsolidētais neto apgrozījums pērn sasniedz 125.9 miljonus eiro

23. aprīlis, 2018

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA un tās meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā - VALMIERA GLASS GRUPA vai GRUPA) konsolidētais neto apgrozījums 2017.gadā sasniedzis EUR 125,9 milj. Konsolidētā operatīvā peļņa (EBITDA) sastādīja EUR 19,6 milj., un tas ir par EUR 1,78 milj. jeb 9% vairāk kā 2016.gadā. Arī EBITDA marža no 14% 2016.gadā pieauga līdz 15,5 % 2017.gadā. Savukārt peļņa no saimnieciskās darbības (EBIT) sastādīja EUR 8,48 milj., kas ir par EUR 1,2 milj. vairāk kā 2016.gadā.

Konsolidētā pirmsnodokļu peļņa 2017.gadā sasniedza EUR 8,6 milj., iezīmējot izteiktu kāpumu EUR 3,8 milj. apmērā – no EUR 4.7milj. 2016.gadā.

GRUPAS konsolidētā tīrā peļņa 2017.gadā bija EUR 8,2 milj., kas ir par EUR 3,4 milj. vairāk, salīdzinot ar GRUPAS 2016.gada tīro peļņu. Šis rezultāts ir sasniegts, pateicoties izciliem pārdošanas priekšnosacījumiem un attiecīgi augstāku vidējo cenu. Arī iekārtu pilnīgāka noslodze un nepārtraukta izmaksu vadīšana ir devušas savu ieguldījumu.

Pateicoties arvien augošajam pieprasījumam stikla šķiedras tirgū un paplašinot ražošanas jaudas ASV, uzņēmums sagaida pārdošanas apjoma kāpumu līdz EUR 162,4milj. 2018.gadā. Stikla šķiedras ražošana ASV tika uzsākta 2018.gada janvārī un, neraugoties uz sarežģījumiem, jau marta vidū ražotne spēja saražot pārdošanai derīgus produktus. Līdz gada beigām paredzēts sasniegt plānoto ražošanas jaudu – 50 tūkst. tonnas.

Ņemot vērā stikla kausēšanas krāsns palaišanas izmaksas 2018.gada pirmajā pusē, EBITDA pieaugs līdz EUR 23,6 milj. Aizņēmuma investīciju finansēšanai EUR 55 milj. apmērā un ar to saistīto finansējuma izmaksu dēļ, neto peļņa 2018.gadā īslaicīgi samazināsies līdz EUR 4.7 milj. Augstās investīcijas atspoguļosies pieņemamā tīrās peļņas rādītājā vien tad, ja turpmākajos gados pilnībā tiks izmantota ražošanas jauda.

Lai nodrošinātu investoru, sadarbības partneru, klientu un sabiedrības izpratni par AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, tā darbību un pārvaldi, vienlaikus ar AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2017.gada auditēto pārskatu „NASDAQ Riga” ir iesniegti arī Korporatīvās pārvaldības un Korporatīvās sociālās atbildības ziņojumi par 2017.gadu.