AS „Valmieras stikla šķiedra” iepazīstina amatpersonas ar „zaļās” ražošanas projektu

15. novembris, 2016

2016.gada 15.novembrī AS „Valmieras stikla šķiedra” viesojās Ekonomikas ministrijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Innovation Norway un Norvēģijas tirdzniecības kameras Latvijā pārstāvji, lai klātienē iepazītos ar „zaļās” ražošanas projektu „Rūpnieciskā notekūdens neitralizācija „zaļu” produktu ražošanai”, kas īstenots ar Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējumu.

Augstie viesi novērtēja uzņēmuma paveikto šī unikālā projekta realizācijā, kā arī tika pārrunāta esošā un nākotnes sadarbība projektu jautājumos.

Rūpējoties par apkārtējo vidi, AS „Valmieras stikla šķiedra” ir īstenojusi Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” atbalstītu projektu „Rūpniecisko notekūdeņu attīrīšana “zaļu” produktu ražošanai”. Projekta mērķis bija modernizēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, lai samazinātu ražošanas procesa radītās slodzes ietekmi uz vidi un resursu patēriņu. Izvēlētie līdzekļi mērķa sasniegšanai bija iekārtu automatizācija, jaunas notekūdens attīrīšanas metodes izmantošana, neitralizācijas reaģenta nomaiņa.

AS „Valmieras stikla šķiedra” vides aizsardzības speciāliste Pārsla Dance norāda, ka projekta īstenošanā izmantots Norvēģijas finanšu instrumenta programmas 1.kārtas līdzfinansējums videi draudzīgu tehnoloģiju radīšanai. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 1,538 miljoni eiro, ieskaitot Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējumu 500 000 eiro apmērā. Projekts tika īstenots 21 mēneša laikā.