AS „Valmieras stikla šķiedra” devums pilsētai, reģionam, valstij

1. jūlijs, 2016

Katrai pilsētai ir savs dzinējspēks, kas uztur tās sirdspukstus un virza to uz priekšu.  Parasti tie ir ražojoši uzņēmumi, kas rada darba vietas, uzlabodami vietējās kopienas labklājības līmeni. Valmierā un Vidzemes reģionā to noteikti var teikt par AS „Valmieras stikla šķiedra”, kas nodrošina pārticību vairāk nekā 1000 iedzīvotājiem un viņu ģimenēm, kā arī ik gadu valsts un pašvaldību kasē kopā iemaksā 1.5 - 2.5 miljonus eiro nodokļu veidā.

Pilsētas un reģiona attīstībā uzņēmuma nozīmība izpaužas arī netiešā veidā, proti, ar AS „Valmieras stikla šķiedra” biznesa darbības nodrošināšanu saistīts daudzu citu pakalpojumu sniedzēju darbs. Plašu spektru pakalpojumus iepērkam no sadarbības partneriem, piemēram, telpu uzkopšana, atkritumu apsaimniekošana, transporta pārvadājumi, celtniecības darbi, remonti un citas lietas. Secīgi - mūsu un ar uzņēmumu saistīto pakalpojumu sniedzēju darbinieki tērē nopelnīto atalgojumu par precēm un pakalpojumiem, tādējādi veicinot vietējo patēriņa biznesu.

Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks uzsver: „Valmiera un tās iedzīvotāji lepojas ar AS „Valmieras stikla šķiedra” – uzņēmumu, kas ir lielākais nodokļu maksātājs Valmierā. Novērtējam, ka uzņēmums par savu mājvietu jau vairāk nekā 50 gadu izvēlējies Valmieru, aktīvi darbojas un progresīvi paplašinās, tādējādi sniedzot nozīmīgu devumu arī pilsētas attīstībā.

AS „Valmieras stikla šķiedra”, kā lielākais darba devējs Valmierā, nodrošina iedzīvotāju nodarbinātību, kā arī palīdz pilsētai sasniegt tās izaugsmes mērķus. Uzņēmums, dāvājot ievērojamu ieguldījumu pilsētas budžetā, ļauj mums nodrošināt valmieriešiem un apkārtējo novadu bērniem kvalitatīvu izglītību. Tāpat tiek veicināta pilsētas infrastruktūras attīstība, kā arī kultūras, sporta un tūrisma piedāvājuma pilnveidošana.

Nozīmīgs ir arī katra uzņēmuma darbinieka devums pilsētas attīstībā, jo ikviens Valmierā deklarētais iedzīvotājs kā nodokļu maksātājs piedalās pašvaldības budžeta veidošanā, līdz ar to nodrošina, lai Valmierā tiktu atjaunotas ielas, ietves un tilti, remontētas mācību iestādes, lai bērniem būtu bezmaksas slidošanas un peldēšanas apmācība, lai Valmierā izaugtu jaunie olimpieši, lai pilsēta būtu droša, lai pilsētā varētu attīstīties uzņēmējdarbība, lai mēs kopā varētu baudīt daudzveidīgu kultūras programmu, svinēt svētkus, veidot pilsētu par vislabākajām mājām un lepoties, sakot „es esmu valmierietis” un „es lepojos, ka dzīvoju un strādāju Valmierā”.”

Pērn AS „Valmieras stikla šķiedra” atzīta starp 2015.gada lielākajiem nodokļu maksātājiem Latvijā, kopumā samaksājot vairāk nekā 2.5 miljonus eiro. Kā pateicību par ievērojamām iemaksām, godprātīgu un atbildīgu attieksmi pret nodokļu saistībām, lielo nodokļu maksātāju sumināšanas pasākumā uzņēmums saņēma atzinības rakstu no finanšu ministres Danas Reiznieces-Ozolas un Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektores Ināras Pētersones.