AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA būvniecības sietiem izstrādāta Produkta vides deklarācija

13. decembris, 2022

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA izstrādājusi Produkta vides deklarāciju (no angļu valodas saīsinājumā EPD - Environmental Product Declaration) uzņēmuma ražotajam produktam - stikla šķiedras būvniecības sietiem. Uzņēmuma klienti celtniecības sietus turpmāk varēs izmantot būvniecības objektos, kuriem izvirzītas augstas ekoloģiskās un ilgtspējības prasības, kā arī deklarācija kalpos kā apliecinājums ilgtspējīgai ēku būvniecībai.

Produkta vides deklarācija ir brīvprātīgs un vispāratzīts produkcijas sertifikācijas veids, kas sniedz pārskatāmu un salīdzināmu informāciju par produkta dzīves cikla ietekmi uz vidi, sākot no izejvielu ieguves līdz ražošanai un izplatīšanai. Tā, dēvēta arī par III tipa vides deklarāciju, ir izstrādāta atbilstoši starptautiskajiem standartiem (ISO 14025 un ISO 14040 sērijas standarti) un verificēta no trešās puses, nodrošinot datu precizitāti un ticamību. Deklarācija uzņēmuma stikla šķiedras sietiem ir derīga 5 gadus - līdz 2027.gada novembrim. 

Svarīgākai kļūstot ilgtspējīgai ēku būvniecībai, pasaulē aizvien biežāk tiek prasīta precīza informācija par būvniecībā izmantoto produktu ekoloģiskajiem raksturlielumiem. Attiecīgi būvniecības sietu deklarācija palīdz mūsu klientiem, kuru projekti cenšas iegūt LEED, BREEAM vai DGNB zaļās ēkas marķējumu, izpildīt šīs prasības, kā arī ļauj novērtēt materiāla dzīves cikla ietekmi uz vidi un izvēlēties ilgtspējīgāko variantu no pasaules tirgos pieejamo materiālu veidiem. Papildus tam AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA būvniecības sieti jau šobrīd, skatoties no ilgtspējas viedokļa, mazina ietekmi uz apkārtējo vidi un klimatu - siltinot ēkas ar šo materiālu, tiek uzlabota to energoefektivitāte, palielināta ilgmūžība un samazināti siltumenerģijas zudumi. 

Produkta vides deklarāciju (EPD) iespējams lejupielādēt vietnē Environdec: S-P-07557 - GLASS FIBRE MESH (environdec.com)