AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2022. gada 25. februāra ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

11. februāris, 2022

1. Pamatkapitāla samazināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” pamatkapitāla samazināšanas noteikumus un samazināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” pamatkapitālu saskaņā ar Komerclikuma 262. panta pirmās daļas trešā apakšpunkta noteikumiem, samazinot katras akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” akcijas nominālvērtību uz 0,10 centiem.  Summa, par kuru samazina pamatkapitālu, tiek novirzīta, lai uzlabotu pašu kapitāla struktūru, lai akciju sabiedrība „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” atbilstu Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaistes kritērijiem. 

2. Statūtu grozījumi

Apstiprināt Statūtu jauno redakciju. 

 

Valmierā, 2022. gada 11. februārī

Valdes priekšsēdētājs: Stefan Jugel                        

Valdes loceklis: Ģirts Vēveris    
 

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA Pamatkapitāla samazināšanas noteikumi [LV & EN]
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA Statūtu jaunā redakcija [LV & EN]