AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2022. gada 25. februāra ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI

25. februāris, 2022

1. Pamatkapitāla samazināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA pamatkapitāla samazināšanas noteikumus un samazināt akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA pamatkapitālu saskaņā ar Komerclikuma 262. panta pirmās daļas trešā apakšpunkta noteikumiem, samazinot katras akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA akcijas nominālvērtību uz 0,10 centiem.  Summa par kuru samazina pamatkapitālu tiek novirzīta lai uzlabotu pašu kapitāla struktūru, lai akciju sabiedrība VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA atbilstu Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaistes kritērijiem. 

2. Statūtu grozījumi.

Apstiprināt Statūtu jauno redakciju. 


Valmierā, 2022. gada 25. februārī

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valde