AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2021. gada 4. oktobra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi

4. oktobris, 2021

1. Pamatkapitāla palielināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” pamatkapitāla palielināšanas noteikumus un palielināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”  pamatkapitālu par EUR 53 980 989.90 emitējot 539 809 899 jaunas akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0,10 (desmit centi). 

2. Statūtu grozījumi.

Apstiprināt Statūtu jauno redakciju. 


Valmierā, 2021. gada 4. oktobrī

AS “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” valde

 

Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi [LV; EN]
Apstiprināti ar akciju sabiedrības “VALMIERAS STIKLA ŠKIEDRA” 2021.gada 4. oktobra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu – protokols nr. 3 (2021)