AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2021. gada 29. marta ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI

29. marts, 2021

1. Par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

Izslēgt akciju sabiedrības „ VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” uzrādītāja akcijas no AS “Nasdaq Riga” Baltijas Otrā saraksta.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

2. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

1) Atbrīvot no akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” padomes locekļa amata Stefan Alexander Preiss-Daimler, Andri Oskaru Brutānu, Aināru Ozolu un Theis Klauberg.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2) Ievēlēt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” Padomes locekļa amatā uz 3 (trīs) gadu termiņu:
1. Ian Jeffrey Burgess,
2. Peter John Bentley,
3. Alvaro Luis Esteban Belzuz,
4. Stefan Alexander Preiss-Daimler,
5. Andri Oskaru Brutānu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis.

3) Padomes locekļiem netiek noteikta atlīdzība par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” padomes locekļa pienākumu pildīšanu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

 

Valmierā, 2021. gada 29. martā

Valdes priekšsēdētājs    S. Jugel

Valdes loceklis              Ģ. Vēveris