AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2021. gada 27. decembra ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI

3. janvāris, 2022

1. Akciju nominālvērtības palielināšana un ar to saistītās pamatkapitāla izmaiņas.

Apstiprināt akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA akcijas nominālvērtības palielināšanu no EUR 0.10 uz EUR 2.00. 

Apstiprināt akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA pamatkapitāla samazināšanu, kas veicama akcijas nominālvērtības grozījumu rezultātā. 

Apstiprināt akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA pamatkapitāla samazināšanas noteikumus un samazināt akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA pamatkapitālu saskaņā ar Komerclikuma 262. panta pirmās daļas 1.punktu, Sabiedrībai iegūstot un dzēšot savas akcijas.

2. Statūtu grozījumi

Apstiprināt Statūtu jauno redakciju, paredzot akciju sabiedrības VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA akciju nominālvērtības grozīšanu no EUR 0.10 uz EUR 2.00 un izmaiņas pamatkapitālā, pamatkapitāla samazināšanas rezultātā.


Valmierā, 2021. gada 27. decembrī

Valdes priekšsēdētājs  S. Jugel

Valdes loceklis  Ģ. Vēveris
 

 

* Foto ir ilustratīva nozīme.