AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2018. gada revidētie konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati

7. decembris, 2019

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA un tā meitasuzņēmumu (turpmāk tekstā – VALMIERA GLASS GRUPA vai GRUPA) konsolidētais neto apgrozījums 2018. gadā bija 114,2 miljoni EUR. Salīdzinājumā ar 2017. gadu GRUPAS neto apgrozījums ir samazinājies par 11,6 miljoniem EUR (9,2 %). Peļņa pirms procentu maksājumiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas (EBITDA) bija negatīva, proti, -98,6 miljoni EUR salīdzinājumā ar 18,4 miljoniem EUR vai 14,7 % EBITDA normas 2017. gadā. Peļņa pirms procentu maksājumiem un nodokļiem (EBIT) sastādīja -114,7 miljonus EUR (7,5 miljoni EUR 2017.gadā). GRUPAS neto zaudējumi, kas attiecināmi uz GRUPAS mātesuzņēmuma īpašniekiem 2018. gadā, bija 56,9 miljoni EUR.

Šis negatīvais rezultāts ir saistīts ar sliktajiem GRUPAS meitasuzņēmuma P-D VALMIERA GLASS USA Corp. darbības rādītājiem ASV, kā arī vienreizējām grāmatvedības korekcijām, piemēram, P-D VALMIERA GLASS USA Corp. materiālo un nemateriālo aktīvu uzskaites vērtības samazinājuma uzkrājuma palielinājums par 99,34 miljoniem EUR.

2018. gadā GRUPAS mātesuzņēmuma AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ražotie produkti tika eksportēti uz 47 pasaules valstīm, eksporta daļai sasniedzot 97 %. Pārskata gadā galvenie GRUPAS produktu noieta tirgi palika nemainīgi: 75 % no kopējā produkcijas apjoma tika realizēts Eiropas Savienības valstīs, 12 % Ziemeļamerikā, 2 % NVS valstīs un 11 % pārējās eksporta valstīs.

Pārdošanas apjoma pieaugums fiksēts tādiem augstas pievienotās vērtības produktiem kā E-stikla šķiedras teksturētajiem audumiem un neaustajiem materiāliem ar termoizturību 600+°C, kā arī augsta silīcija satura stikla šķiedras neaustajiem materiāliem ar termoizturību 1000+°C. 2018. gadā šo produktu pārdošanas apjoms vidēji pieauga par 53% salīdzinājumā ar analogu periodu pērn. Pārējos produktu pārdošanas segmentos vērojama stabilitāte vai samazinājums.

2018. gadā VALMIERA GLASS GRUPĀ vidēji tika nodarbināti 1 702 darbinieki, tostarp 1108 darbinieki AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, 131 darbinieks VALMIERA GLASS UK Ltd. (Apvienotā Karaliste) un 463 darbinieki P-D VALMIERA GLASS USA Corporation (ASV).

 “2018. gads bija viens no sarežģītākajiem uzņēmuma vēsturē, neskatoties uz to, esmu pārliecināts, ka divu gadu laikā uzņēmums būs tikpat stiprs kā iepriekš. Mūsu mērķis ir panākt investīciju līmeņa statusu pēc 24 mēnešiem, jo mums būs jārefinansē atlikušais bankas kredīts 2021. gada novembrī. Līdz tam mēs aktīvi strādāsim, lai nodrošinātu rentabilitāti, tirgus pozīciju un produktu kvalitāti, veiksim pasākumus mūsu ilgtermiņa attīstībai, lai mūsu akcionāri atkal varētu saņemt savu akciju novērtējumu, kas atbilst mūsu efektivitātei. Mēs pateicamies  visiem kreditoriem un sadarbības partneriem par atbalstu šajā sarežģītajā periodā un mēs darīsim visu iespējamo, lai attaisnotu iesaistīto pušu gaidas,” stāsta AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valdes priekšsēdētājs Stefans Jugels.

PAR REVIDĒTĀ KONSOLIDĒTĀ FINANŠU PĀRSKATA VĒLĀKU PUBLICĒŠANU:
GRUPAS neauditēts 2018. gada finanšu pārskats tika publicēts šā gada 28. februārī, bet 25. aprīlī auditēta pārskata publicēšanas datums tika pārcelts, ņemot vērā auditoru papildu informācijas pieprasījumu ASV meitas uzņēmumā. Vēlāk, 17. jūnijā, AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA iesniedza pieteikumu tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanai un, pamatojoties uz to, paziņoja par pārskata publicēšanu 16. septembrī. 18. jūnijā Tiesa pieņēma AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA pieteikumu un ierosināja tiesiskās aizsardzības procesa lietu, nosakot plāna izstrādes laiku līdz 19. augustam. 27. augustā Tiesa pagarināja termiņu tiesiskās aizsardzības pasākumu plāna izstrādāšanai un saskaņošanai ar kreditoriem līdz 19. septembrim, kas savukārt ietekmēja revidētā 2018. gada pārskata sagatavošanu un publiskošanu.

Visi minētie paziņojumi pieejami ŠEIT:

 

Papildu informācija:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Tālr.: +371 64202216
E-pasts: latvia@valmiera-glass.com
www.valmiera-glass.com