AS „Valmieras stikla šķiedra” – „Reģiona spēks” ar zeltu „Ilgtspējas indeksā”

27. maijs, 2013

AS „Valmieras stikla šķiedra”  saņēmusi zelta apbalvojumu „Ilgtspējas indeksā” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas specbalvu „Reģiona spēks”. Apbalvojumi uzņēmumam tika pasniegti 24.maijā „Ilgtspējas indeksa” noslēguma pasākumā Rīgā.

„Ilgtspējas indekss” ir iniciatīva, kas jau ceturto gadu Latvijas uzņēmumiem sniedz iespēju objektīvi novērtēt savu ilgtspējas līmeni atbilstoši starptautiski atzītiem kritērijiem, sniedzot ziņas par aptuveni 100 jautājumiem 5 dažādās jomās un katru atbildi argumentējot ar reāliem, redzamiem pierādījumiem. Ilgtspējas indekss ļauj izvērtēt uzņēmumu darbību piecās jomās – uzņēmuma stratēģija, darba vide, tirgus attiecības, ietekme uz vidi un sabiedrību, pamatojoties uz starptautiski atzītu metodoloģiju. Šogad Ilgtspējas indeksā piedalījās 72 uzņēmējdarbības stiprināšanā ieinteresēti uzņēmumi. Ilgtspējas indeksa idejas autori un īstenotāji ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Darba devēju konfederācija un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts.

Zelta grupā, kuras indekss ir no 80% līdz 89,9% un kurā iekļūst uzņēmumi, kas demonstrē atklātību un caurskatāmību, visus svarīgākos ilgtspējas aspektus komunicējot publiski, šogad iekļuva 12 uzņēmumi – laureātu vidū AS „Valmieras stikla šķiedra”, „Cemex”, „Electrolux Latvia”, „Statoil Fuel&Retail Latvia”, „Neste Latvija”, „Rimi Latvia”, „SEB banka”, „Swedbank”, „Cēsu alus”, „Grifs AG”, „Nordea banka”, „Olympic Casino Latvia”.

Papildus tam AS „Valmieras stikla šķiedra” saņēma arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas specbalvu „Reģiona spēks” par nozīmīgu ieguldījumu vietējās sabiedrības un apkārtējās vides attīstībā. „Uzņēmums, kas šogad ir saņēmis ministrijas specbalvu, ir lielisks apliecinājums, ka nozīmīgs reģiona attīstības virzības atbalsta instruments var būt pārdomāta „zaļo” tehnoloģiju izmantošana. Tas arī apliecina – vajag uzdrīkstēties un nebaidīties iet soli priekšā citiem, jo, tikai izvirzot ambiciozus mērķus, tos iespējams sasniegt!” uzsvēra Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs Aleksandrs Antonovs.

AS „Valmieras stikla šķiedra” prezidents Andris Oskars Brutāns: „Ilgtspējas indeksā esam piedalījušies jau vairākkārt, katru reizi uzrādot aizvien augstākus rādītājus. Tas izpaužas arī novērtējumā, un tagad patiesi lepojamies ar Zelta balvas iegūšanu. Tas ir augsts mūsu līdzšinējā darba novērtējums un apliecinājums tam, ka esam uz pareizā ceļa uzņēmuma pārvaldības, sabiedrības, vides un biznesa darbības jomās, kā arī uzņēmuma modernizācijā un attīstībā. Patīkami, ka VARAM atzinis mūs par „Reģiona spēku”, novērtējot mūsu ieguldījumu Vidzemes reģiona attīstības un izaugsmes veicināšanā”.