AS „Valmieras stikla šķiedra” - energopārvaldības sertifikāts

8. marts, 2016

Uzņēmumam „Valmieras stikla šķiedra” 2015.gada izskaņā SIA „Bureau Veritas Latvia” piešķīris energopārvaldības sistēmas ISO 50001:2011 sertifikātu, kas apliecina kompānijas energopārvaldības atbilstību Latvijas likumdošanas un Eiropas Savienības prasībām, kā arī patstāvīgu esošās sistēmas analīzi un uzlabošanu. ISO energopārvaldības standarts paredz noteiktas prasības energopārvaldībai un energopolitikai, sniedzot vadlīnijas gan sistēmas ieviešanai, gan racionālai energoresursu izmantošanai.  

ISO 50001 sertifikāta iegūšana vairo uzņēmuma konkurētspēju, sadarbības partneru augstāku uzticamību, iespēju kvalificēties samazinātajai obligātajai iepirkumu komponentei (OIK), kā arī, ievērojot tā prasības, ļauj samazināt enerģijas patēriņu, enerģijas izmaksas un siltumnīcas efekta izraisošo gāzu emisijas.

Viens no standartā iekļautajiem nosacījumiem ir uz energoresursu patēriņa samazināšanu vērsta darbība. To ņemot vērā, uzņēmums ražošanas procesos arvien vairāk ievieš modernās tehnoloģijas, kas ikdienā ļauj ievērojami ekonomēt elektroenerģiju un saražot lielākus produkcijas apjomus.

Uzņēmumā īstenoti arī dažādi projekti, kas vērsti tieši uz enerģijas patēriņa mazināšanu. Viens no tiem – „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai AS „Valmieras stikla šķiedra” ražošanas ēkā” ar mērķi samazināt oglekļa dioksīda emisiju koeficientu.  

Energopārvaldības sistēma sevī ietver ne tikai efektīvu resursu patēriņu un plānveidīgu to samazināšanu, bet arīdzan to, ka uzņēmums rūpējas par apkārtējo vidi. Samazināts enerģijas patēriņš liecina par mazāku emisiju daudzumu ražošanas procesā. Par to, ka abas jomas uzņēmumā tiek efektīvi pārvaldītas, liecina arī pērn iegūtais ISO 14001:2004 vides pārvaldības sertifikāts.