Ar sertificētām rūpēm par vidi

30. septembris, 2015

Sabiedrība un uzņēmumi arvien būtiskāku uzmanību pievērš cilvēku un to darbības ietekmei uz vidi. Ieviešot dažādas strukturētas pārvaldības sistēmas, uzņēmumi spēj ne vien mazināt ietekmi uz vidi, bet arī veicināt darbības efektivitāti un samazināt izmaksas.

AS „Valmieras stikla šķiedra” ilgstoši darbojas saskaņā ar Kvalitātes vadības sistēmas standartu ISO 9001, savukārt šī gada septembrī saņemts sertifikāts, kas apliecina, ka vadības sistēma ir auditēta un atzīta kā atbilstoša ISO 14001:2004 vides pārvaldības standarta prasībām.

Iegūtais sertifikāts apstiprina uzņēmuma rūpes par apkārtējo vidi un saudzējošu risinājumu ieviešanu praksē – atkritumu šķirošanu un nodošanu otrreizējai pārstrādei, ekonomiski pamatotu resursu patēriņa samazināšanu, piesārņojošu emisiju samazināšanu, vides risku apzināšanu.

Līdz šim Valmiera Glass Grupas uzņēmumos daudz paveikts vides jautājumos, ikdienas procesi gadu no gada paliek videi draudzīgāki, tomēr ISO 14001 standarta prasības, ekonomiskie un sociālie izaicinājumi paredz arī turpmāk mazināt darbības slodzi uz vidi.