Akcionāra “Duke I S.à r.l.” iesniegtie AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2021. gada 29. marta ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

26. februāris, 2021

1. Par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

Izslēgt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” uzrādītāja akcijas no AS “Nasdaq Riga” Baltijas Otrā saraksta.


2. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

1) Atbrīvot no akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” padomes locekļa amata Stefan Alexander Preiss-Daimler, Andri Oskaru Brutānu, Aināru Ozolu un Theis Klauberg.

2) Ievēlēt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” padomes locekļa amatā uz 3 (trīs) gadu termiņu:
1. Ian Burgess
2. Peter Bentley
3. Alvaro Esteban
4. Stefan Alexander Preiss-Daimler
5. Andri Oskaru Brutānu.

3) Padomes locekļiem netiek noteikta atlīdzība par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” padomes locekļa pienākumu pildīšanu.

 

Valmierā, 2021. gada 26. februārī

Valdes priekšsēdētājs                            S. Jugel

Valdes loceklis                                      Ģ. Vēveris

 

Pielikumā atradīsiet balsošanas veidlapu un pirmoreiz padomes locekļu amatam nominēto kandidātu dzīves gājuma aprakstus.

Balsošanas veidlapa | Kandidāti