Par AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2018. gada revidētajiem konsolidētajiem un atsevišķajiem finanšu pārskatiem

15. augusts, 2019

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valde (turpmāk tekstā “Sabiedrība”, reģistrācijas Nr. 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201), ar šo paziņo, ka 2018. gada revidēto konsolidēto un atsevišķo finanšu pārskatu nebūs iespējams publicēt līdz 2019. gada 16.septembrim kā iepriekš plānots. (Lūdzu skatīt iepriekšējo paziņojumu šeit).

Sabiedrība šobrīd turpina strādā pie Tiesiskā aizsardzības procesa (“TAP”) plāna sagatavošanas. Lai nodrošinātu vispiemērotāko rezultātu visām iesaistītajām pusēm, nepieciešams papildu laiks galīgās Plāna redakcijas izstrādei. Saskaņā ar likumu termiņa pagarināšanai ir nepieciešama Sabiedrības nodrošināto un nenodrošināto kreditoru piekrišana. 2019. gada 7.augustā, kā to paredz likumdošana, Sabiedrības valde informēja par tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izstrādes un saskaņošanas termiņa pagarināšanu par vienu mēnesi (t.i., līdz 2019.gada 18.septembrim). (Lūdzu skatīt saistīto paziņojumu šeit).

Balstoties uz jaunāko informāciju no auditoriem, TAP plāna pabeigšanai nepieciešamo pagarinājumu un to, ka attiecīgais tiesas lēmums ir paredzēts oktobra sākumā, Sabiedrības valde šobrīd paredz, ka 2018. gada revidēto konsolidēto un atsevišķo finanšu pārskatu būs iespējams publicēt līdz 2019. gada 31.oktobrim.

Vienlaikus ir svarīgi atkārtoti uzsvērt, ka gan Latvijas ražotnes, gan Apvienotās Karalistes ražotnes darbība no naudas plūsmas un peļņas gūšanas viedokļa pēdējo gadu laikā ir bijusi konsekventi pozitīva. (Lūdzu skatīt paziņojumu par 2019.gada pirmā pusgada datiem attiecībā uz uzņēmumiem Latvijā un Apvienotajā Karalistē šeit)