1.jūlijs atnes jaunas iespējas un papildu labumus

26. jūnijs, 2015

Šī gada 22.jūnijā AS „Valmieras stikla šķiedra” vadības un uzņēmuma arodbiedrības pārstāvji parakstīja jaunu darba koplīgumu, kas ir spēkā no 01.07.2015 līdz 30.06.2018.

„Šajā koplīgumā īpaši esam akcentējuši veselības aizsardzību, kvalifikācijas paaugstināšanu un mūžizglītošanos, kā arī darba un brīvā laika balansu – gan piešķirot brīvas dienas, gan organizējot kopīgās atpūtas aktivitātes. Īpašu uzmanību un apjomīgu finanšu atbalstu veltām jaunajām ģimenēm un darbiniekiem, kas uzņēmumā ieguldījuši daudzus darba gadus”, uzsver AS „Valmieras stikla šķiedra” valdes locekle un personāla vadības direktore D.Volkopa.

Domājot par papildu atbalstu un rūpējoties par uzņēmuma darbiniekiem, galvenās vadlīnijas ietver darbinieku  labklājības veicināšanu, darba drošību un aizsardzību. Gan ražotnes, gan administrācijas darbiniekiem noteiktas veselības pārbaudes un domāts par drošu darba vidi. Uzņēmums finansiāli atbalsta jaunos vecākus, kā arī ģimenes ar skolas vecuma bērniem, palīdzot uzsākt bērnu gaitas sākumskolā un daļēji apmaksājot tēriņus par vasaras nometnēm.

Tāpat tiek novērtēti darbinieki, kuri uzņēmumā strādā ilgus gadus. Darbinieki tiek motivēti attīstīt savas prasmes un zināšanas, izmantojot  iekšējās apmācības kvalifikācijas celšanai, kā arī studējot valsts izglītības iestādēs. Koplīgumā atrunāti ne tikai ar darbu un kvalifikācijas celšanu saistīti jautājumi, bet arī darbinieku brīvais laiks un atpūta. Rīkojot dažādus pasākumus, piemēram, sporta svētkus un Ziemassvētkus pasākumus bērniem, tiek domāts par saliedēta darba kolektīva veidošanu.

Sadarbība starp uzņēmumu un arodorganizāciju vairākkārtīgi novērtēta arī no trešo pārstāvju puses.  Par to liecina šogad saņemtā balva „Lielā ozolzīle” no Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības, kas pasniegta par sociālā dialoga attīstīšanu un rūpēm par darbinieku sociāli ekonomisko apstākļu un darba vides uzlabošanu.

AS „Valmieras stikla šķiedra” darba koplīgums ir papildu dokuments Latvijas valstī noteiktajiem normatīvajiem aktiem un turpmāk šīs apņemšanās tiks ieviestas arī uzņēmumos Lielbritānijā un Amerikas Savienotajās Valstīs, tādējādi rūpēs par darbinieku labklājību, saliedējot visus grupas uzņēmumus.

 

Foto: AS „Valmieras stikla šķiedras” valdes priekšsēdētājs A.Schwiontek, priekšsēdētāja vietnieks D.Šēnbergs, valdes locekle D.Volkopa un arodorganizācijas priekšsēdētāja A.Avotiņa līguma parakstīšanas brīdī.