Stikla šķiedras sieti

Stikla šķiedras sieti
(E-stikls 600º C)

Produkta vides deklarācijas
S-P-07557 - GLASS FIBRE MESH
Saņemt piedāvājumu

Piedāvājam stikla šķiedras sietus kā jēlaudumu vai piesūcinātus jeb impregnētus sietus, kas atkarīgs no vajadzīgā pielietojuma. Tos ražojam no E-stikla bezsārmu alumoborsilikātu stikla šķiedras diegiem un/vai rovingiem. Tos aužam ažūra vai audekla pinumā ar dažādiem actiņu izmēriem.

Stikla šķiedras sietu virsmas var piesūcināt (impregnēt) ar polimēru sastāviem, kas garantē sieta struktūras fiksāciju, augstu mehānisko izturību un stabilitāti pret agresīvas vides iedarbību - mitrumu, temperatūru un sārmiem, kas ir būtiski ārējās siltumizolācijas sistēmai (EIFS = ETICS jeb External Thermal Insulation Composites Systems).

Mūsu ražotie celtniecības stikla šķiedras sieti atbilst ETAG 004 prasībām, ko apliecina saņemtie valstu nacionālie atbilstības sertifikāti Francijā un Latvijā.

Celtniecības sietu atbilstību Eiropas novērtējuma dokumentam (European Assessment Document) EAD 040016-01-0404 apliecina Eiropas tehniskais novērtējums (European Technical Assessment) ETA 16/0526, kas piešķir tiesības mūsu produktus marķēt ar CE zīmi.

Pielietojums:

 • jēlsiets, galvenokārt, tiek izmantots slīpripu ražošanai,
 • piesūcinātie jeb celtniecības sieti tiek izmantoti kā armējošs materiāls
  • ēku ārsienu siltināšanas sistēmās,
  • apmetuma stiprināšanai iekštelpās - grīdu, griestu un sienu remontam (plaisu novēršanai),
  • augstas mehāniskās izturības nodrošināšanai.

Impregnētā stikla šķiedras sieta priekšrocības: 

Apdare:

 • S - ciets pārklājums;
 • SM - vidēji ciets pārklājums;
 • SM0.5 - mīksts pārklājums.

Parametri:

 • sieta garums rullī: 50 m vai 100 m;
 • standarta platums: 100 cm vai 110 cm;
 • citu platumu un/vai garumu ruļļi ir pieejami pēc klienta pieprasījuma.

Apzīmējumu atšifrējums: piemēram, SSA-1363-145 SM
SSA - E-stikla šķiedras siets ažūra pinumā;
1363 - sieta struktūras apzīmējums;
145 - sieta virsmas blīvums, g/m2;
SM - vidēji cieta pārklājuma apdare.

Stikla šķiedras sieti
(HR-stikls 800º C)

Saņemt piedāvājumu

HR-stikls ir bezsārmu alumosilikātu stikls, kurš nesatur bora oksīdu (borskābi) un fluoru. Šis stikls var pilnībā aizstāt E-stiklu dažādos aspektos. Būtiskākais ir tas, ka produktiem no šī stikla veida piemīt temperatūras izturība līdz 800°C.

HR-stikla šķiedras priekšrocības salīdzinājumā ar E-stiklu:

 • augstāka ķīmiskā izturība, īpaši sārmainā un ūdens vidē;
 • augstāka karstumizturība;
 • videi draudzīgāks stikla kušanas process, neradot putekļu emisijas, kas satur bora oksīdu.

Stikla šķiedras sieti
(SiO2-stikls 1000º+C)

Saņemt piedāvājumu

Piedāvājam augsta silīcija oksīda satura sietus jeb silika sietus (KS-LA) ar termoizturību 1000°C. Tos auž viltus ažūra pinumā ar dažādiem actiņu izmēriem. Silika sieti ir jaunās paaudzes karstumizturīgs materiāls, kuru var izmantot ilglaicīgi, jo tie nezaudē savas īpašības un nekūst vai neiztvaiko temperatūrā līdz 1000ºC, kā arī tiem ir zema siltuma vadītspēja un tie ir inerti pret lielāko daļu ķīmisko reaģentu, izturīgi pret organiskajām un minerālajām skābēm (izņemot fluorūdeņražskābes un fosforskābes), vāju sārmu, ūdeni un augstspiediena tvaiku.

Sarukums 1000°C temperatūrā:

 • termiski neapstrādātiem materiāliem 12%,
 • termoapstrādātiem audumiem (TA) atkarībā no apstrādes režīma < 7% vai < 3 %.

Pielietojums: silika sietus lieto, galvenokārt, kā filtrmateriālu šķidru metālu, krāsaino un melno metālu, kā arī tērauda attīrīšanai liešanas un kausēšanas procesos.

Apzīmējumu atšifrējums: piemēram, KS-LA 1.5
KS-LA - SiO2-stikla jeb silika stikla šķiedras siets,
1.5 - actiņas izmērs, mm.