Spolētais un šķeterētais diegs

Stikla šķiedras spolētos diegus ražo no E-stikla ar termoizturību 600°C un no HR-stikla ar termoizturību 800°C, savukārt stikla šķiedras šķeterētos diegus ražo gan no E-stikla ar termoizturību 600°C, gan no SiO2-stikla ar termoizturību 1000+°C. Katram stikla veidam ir savas raksturīgās īpašības, tādējādi aptverot plašu pielietojuma spektru.

Spolētais diegs, kuru veido no 400 līdz 1600 nepārtraukti stikla šķiedras pavedieni, ir vienkāršs tekstilveidojums, kurā diegi savstarpēji saistīti ar eļļotāja un pirmā groduma palīdzību, un tam ir plašs aušanas pielietojuma klāsts. Elementāršķiedras diametrs ir no 6 līdz 13 µm. Liela dažādo diegu un to izmēru izvēle nodrošina, ka šo diegu var izmantot visās tā pielietojuma jomās.

Šķeterēto diegu ražo no spolētā diega, pārtīšanas procesā saliekot divu vai vairāk salikumu, tam piešķirot pretējā virziena grodumu un uztinot uz šķeterētā diega spolēm. Šķeterētā diega specifikācijas parametri ir analogi spolētajam diegam. Šķeterēšanas procesā iegūst lielāka teksa diegu, un tam var piešķirt augstāku grodumu, līdz ar to uzlabojot tā tālākās tekstilpārstrādes tehnoloģiskās īpašības - lielāku stiepes stiprību un berzes noturību, labāku pretošanās spēju mehāniskajiem bojājumiem utt.

Spolētais un šķeterētais diegs
(E-stikls 600º C)

Saņemt piedāvājumu

Stikla šķiedras diega pamatsastāvu veido E-stikla bezsārmu alumoborsilikātu stikls ar maksimālo sārmu saturu < 1,0%. Diegs parasti sastāv no 400 līdz 1600 nepārtrauktiem stikla šķiedras pavedieniem ar elementāršķiedras diametru 6, 9, 11 vai 13 μm.

Pielietojums: tehnisko un elektroizolācijas audumu ražošana.

Diega fizikālās īpašības:

  • mīksttapšanas temperatūra 830°C
  • liquidus temperatūra 1160°C
  • kušanas temperatūra 1200°C

Izmantotie eļļotāji:     

  • 302P; 305P; 333P - silāna eļļotājs;
  • B3/4J - silanizēts cietes eļļotājs.

Parametri: stikla šķiedras diegus piedāvā uztītus uz polistirola flanču spolēm (H5, H8 un H9) un arī uz šķēru veltņiem pamatņu veidā. Pamatnes ražo platumā no 1000 - 3200 mm.

Apzīmējumu atšifrējums: piemēram, EC9-136z28
EC - E-stikla spolētais diegs,
9 - elementāršķiedras diametrs, μm,
136 - diega lineārais blīvums, tex* (* - 1000m diega svars gramos),
z28 - groduma virziens un vijumu skaits metrā.

Spolētais un šķeterētais diegs
(HR-stikls 800º C)

Saņemt piedāvājumu

HR-stikls ir bezsārmu alumosilikātu stikls, kurš nesatur bora oksīdu (borskābi) un fluoru. Šis stikls var pilnībā aizstāt E-stiklu dažādos aspektos. Būtiskākais ir tas, ka produktiem no šī stikla veida piemīt temperatūras izturība līdz 800°C.

HR-stikla šķiedras priekšrocības salīdzinājumā ar E-stiklu:

  • augstāka ķīmiskā izturība, īpaši sārmainā un ūdens vidē;
  • augstāka karstumizturība;
  • videi draudzīgāks stikla kušanas process, neradot putekļu emisijas, kas satur bora oksīdu.

Spolētais un šķeterētais diegs
(SiO2-stikls 1000º+C)

Saņemt piedāvājumu

Piedāvājam augsta silīcija oksīda satura jeb silika šķeterētos diegus (KC) ar termoizturību 1000°C. Šķeterētie diegi ar augstu SiO2 saturu ir jaunās paaudzes karstumizturīgs materiāls.

Pielietojums: plaša spektra, produkcija izmantojama dažādās augstu tehnoloģiju nozarēs (piemēram, aviācijā un kosmosa industrijā, ķīmiskajā rūpniecībā, metalurģijā, specapģērbu izgatavošanā, energorūpniecībā, mašīnbūvē u.c.), kurās ir nepieciešami līdz pat 1000°C karstumizturīgi materiāli. Augsta silīcija oksīda satura materiālus var pielietot visur, kur ir nepieciešama zema siltuma vadītspēja, inertums pret lielāko daļu ķīmisko reaģentu, izturīgums pret organiskajām un minerālajām skābēm (izņemot fluorūdeņražskābes un fosforskābes), vāju sārmu, ūdeni un augstspiediena tvaiku.

Sarukums 1000°C temperatūrā:

  • termiski neapstrādātiem šķeterētiem diegiem līdz 12%.

Parametri: silika šķeterētie diegi tiek piegādāti uz koniskām plastmasas spolēm; spoles svars - 3 kg.

Apzīmējumu atšifrējums: piemēram, KC6-90x2s140
KC - SiO2-stikla jeb silika šķiedras šķeterēts diegs,
6 - elementāršķiedras diametrs, μm,
90 - diega lineārais blīvums, tex* (* - 1000m diega svars gramos),
x2 - salikumu skaits,
s140 - groduma virziens un vijumu skaits metrā.