PIEGĀDĀTĀJA RĪCĪBAS KODEKSS

Aicinām iepazīties ar Piegādātāja rīcības kodeksu, kurā definēti nosacījumi, kas ir saistoši visiem GRUPAS uzņēmumu materiālu un pakalpojumu piegādātājiem.

PIEGĀDĀTĀJA RĪCĪBAS KODEKSS