VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Aicinām iepazīties ar AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (reģistrācijas Nr.: 40003031676, juridiskā adrese: Cempu ielā 13, Valmierā, LV-4201) vispārīgajiem pārdošanas noteikumiem un autopārvadājuma noteikumiem. Ja jums rodas jautājumi saistībā ar noteikumos ietvertajiem punktiem, aicinām sazināties ar jūsu kontakpersonu uzņēmumā.

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA VISPĀRĪGIE PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI

VALMIERA GLASS UK Ltd. VISPĀRĪGIE PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI (angliski)

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA PĀRVADĀJUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA VISPĀRĪGIE IEPIRKUMU NOTEIKUMI (spēkā ar 01.09.2023.)