Īstie cilvēki ar īstajām prasmēm īstajās vietās.

Personāla attīstība

VALMIERA GLASS GRUPAS personāls ar vairāk nekā 1000 darbiniekiem velta savus spēkus stikla šķiedras ražošanai un attīstībai, kā arī tās produktu izstrādei dažādu nozaru tirgiem, ieskaitot kompozītmateriālus, siltuma un tehniskās izolācijas materiālus un būvmateriālus.

Lai VALMIERA GLASS GRUPA veiksmīgi sasniegtu izvirzītos mērķus, uzņēmumā tiek īstenota personāla politika, kuras galvenie kritēriji ir darba vietu stabilitāte, inovatīvas izpausmes produktu attīstībā un profesionāla pieeja kvalitātes  nodrošināšanā. Jau 80 gadus uzņēmuma darbinieki pierādījuši savu profesionalitāti, izmantojot iegūtās zināšanas un prasmes GRUPAS attīstībā, tādejādi īstenojot gan GRUPAS mērķus, gan pilnveidojoties paši.

VALMIERA GLASS GRUPĀ darbojas personāla attīstības programma, kas ietver katra darbinieka individuālās kvalifikācijas vērtējumu un viņa profesionālās attīstības plānošanu. Uzņēmums  nepārtraukti iegulda līdzekļus gan jauno, gan ilggadīgo darbinieku apmācību programmās,  tādējādi veicinot visu līmeņu darbinieku attīstību, paaugstinot profesionālās prasmes un karjeras izaugsmi ikvienam.

Personāla attīstības programmas mērķis: īstie cilvēki - ar īstajām prasmēm - īstajās vietās - īstajā laikā.

Apmācība jauniem darbiniekiem uzņēmumā

Jauniem darbiniekiem uzņēmums organizē īpašu tikšanos, lai iepazīstinātu ar uzņēmuma darbību, tā struktūrvienībām un ražošanas nodaļām, ražotās produkcijas sortimentu un pielietojumu.

VALMIERA GLASS GRUPĀ ir vairāk nekā 150 dažādu līmeņu amatu, kam nepieciešami profesionāli un atbildīgi darbinieki. Speciālās zināšanas par kādu no ražošanas procesiem pamata līmenī var iegūt pat 3 līdz 6 mēnešu laikā, tomēr vidējā un augstākā līmeņa ražošanas speciālistiem šo vienreizējo iemaņu apgūšanai ir nepieciešams 1 līdz 2 gadi.

VALMIERA GLASS GRUPA nodrošina dažāda līmeņa apmācības: gan  iekšējo apmācību programmu, kas nepieciešama nolīgtā amata prasībām, gan profesionālās kvalifikācijas līmeņa paaugstināšanu.