JURIDISKAIS PAZIŅOJUMS

JURIDISKA PERSONA, KAS ATBILDĪGA PAR ŠĪS TĪMEKĻA VIETNES SATURU:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Cempu iela 13, Valmiera,
Valmieras novads, LV-4201, Latvija

KONTAKTINFORMĀCIJA:
Tālruņa numurs: +371 64202216
E-pasts: latvia@valmiera-glass.com

REĢISTRĀCIJA:
Reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā
Reģistrācijas numurs: 40003031676
PVN maksātāja reģistrācijas numurs: LV40003031676

 

Pirms www.valmiera-glass.com interneta vietnes jeb mājas lapas lietošanas lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem mājas lapas lietošanas noteikumiem. Lietojot šo mājas lapu, jūs piekrītat šos noteikumus ievērot.

Mājas lapas izveides un uzturēšanas mērķis ir informēt tās lietotājus par AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (turpmāk – Uzņēmums) un tās meitas uzņēmumu (turpmāk - VALMIERA GLASS GRUPA jeb GRUPA) komercdarbību un to piedāvātajiem produktiem.

Mājas lapā izklāstītajai informācijai, neatkarīgi no tās satura vai formas (raksti, attēli, tehniskā informācija, datu lapas, jaunumi u.c.), ir tikai informatīvs raksturs, ja vien nav norādīts pretējais. Uzņēmumam ir tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma dzēst vai grozīt mājas lapā ietverto informāciju.

Mājas lapā izklāstītā informācija ietver apgalvojumus par uzņēmuma tālāko stratēģiju, mērķiem, nākotnes plāniem, uzdevumiem un notikumiem, kuru izpilde var tikt ietekmēta no trešo personu rīcības, ko Uzņēmums nekontrolē, un tādēļ rezultāti nākotnē var atšķirties no rezultātiem, kādi sākotnēji izteikti vai netieši norādīti mājas lapā. AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA un tās meitas uzņēmumi negarantē, ka mājas lapā iekļautā informācija vienmēr ir precīza un pilnīga, izņemot tā informācija, kas tiek publiskota saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Uzņēmuma un tās meitas uzņēmumu vadība neuzņemas atbildību par trešo personu pieņemtajiem lēmumiem, kas balstīti uz šajā mājas lapā pieejamo informāciju vai tādēļ, ka mājas lapa vai tās daļa jebkādu iemeslu dēļ nav pieejama, tās darbība ir bijusi traucēta vai pārtraukta.

Mājas lapa var saturēt saites uz trešo personu mājas lapām. AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA neuzņemas atbildību par trešo personu mājas lapas saturu un tajā piedāvātajiem pakalpojumiem. Kā arī jebkuras saites iekļaušana šajā mājas lapā nebūt nenozīmē ieteikumu vai atbalstu tajās paustajiem viedokļiem, jo AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA nekontrolē šo tīmekļa vietņu raksturu, saturu un pieejamību.

Mājas lapas lietotājiem ir iespēja izmantot interneta mājas lapā esošos funkcionālos risinājumus (produktu tehniskos zīmējumus, datu lapas u.c.). Minētie funkcionālie risinājumi darbojas uz aktuālās informācijas pamata un ir informatīvi. AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA neuzņemas atbildību par tehniskām kļūdām, kas var rasties funkcionālo risinājumu izmantošanas laikā, un no šīm kļūdām izrietošajām sekām. Šo funkcionālo risinājumu izmantošana jebkurā gadījumā nerada Uzņēmumam saistības vai pienākumus nodrošināt šāda veida pakalpojumus.

Mājas lapa ir AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA īpašums, tajā skaitā autortiesības, preču zīmes un citas īpašuma tiesības saistībā ar mājas lapu vai tajā iekļauto informāciju, ja vien īpaši nav norādīts, ka šādas tiesības pieder citām personām. Bez attiecīgā intelektuālā īpašuma īpašnieka rakstveida piekrišanas ir aizliegta mājas lapas satura un tajā iekļautās informācijas pavairošana, izplatīšana, pārveidošana, papildināšana vai reproducēšana. Mājas lapu un tajā norādīto informāciju nav atļauts izmantot citādi kā tikai personīgai lietošanai.

Jebkuras mājas lapā izklāstītās informācijas citēšanas gadījumā atsauce uz autortiesību īpašnieku ir obligāta.

Mājas lapā iekļauto preču zīmju un logotipu izmantošana ir pieļaujama tikai ar AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA iepriekšēju rakstveida piekrišanu.