Korporatīvā pārvaldība

VALMIERA GLASS GRUPAS mātes uzņēmuma AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA pārvalde tiek organizēta saskaņā ar korporatīvās pārvaldības principiem, lai nodrošinātu un uzlabotu investoru, partneru, klientu un sabiedrības izpratni par uzņēmumu, tā darbību un vadību.

Mātes uzņēmumu pārvalda akcionāru sapulce, uzraudzības padome un valde. Konstruktīvā sadarbība starp akcionāriem un uzņēmuma vadību ļauj efektīvi organizēt komplicēto stikla šķiedras ražošanas biznesu un mazināt iespējamos riskus.

Padome ir AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA uzraudzības orgāns, kas pārstāv akcionāru intereses un uzrauga valdes plānoto un veikto pasākumu atbilstību uzņēmuma turpmākās attīstības interesēm. AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA uzraudzības padomē darbojas uzņēmējdarbības eksperti ar ievērojamu pieredzi starptautiskajā biznesa vidē, ko pārstāv Peter John Bentley (priekšsēdētājs), Ian Jeffrey Burgess (priekšsēdētāja vietnieks), Alvaro Luis Esteban Belzuz, Stefan Alexander Preiss-Daimler un Hugues Lambert Jacquemin.

Mātes uzņēmuma ikdienas darbu organizē valde 4 personu sastāvā, kas tiek ievēlēta uz trim gadiem: Stefan JugelĢirts Vēveris, Ingo Bleier un Mārtiņš Blaus.

 

STATŪTI

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA statūti, 27.06.2023.

KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMI

2020     2019     2018     2017    2016    2015

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS PĀRSKATI

2021   2020    2019    2018    2017

DIVIDENŽU POLITIKA

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA dividenžu politika, 29.05.2019.