Korporatīvā pārvaldība

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA ir ietverts biržas NASDAQ Riga Otrajā sarakstā kopš 1997. gada 24. februāra.

VALMIERA GLASS GRUPAS mātes uzņēmuma AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA pārvalde tiek organizēta saskaņā ar korporatīvās pārvaldības principiem, lai nodrošinātu un uzlabotu investoru, partneru, klientu un sabiedrības izpratni par uzņēmumu, tā darbību un vadību.

Mātes uzņēmumu pārvalda akcionāru sapulce, uzraudzības padome un valde. Konstruktīvā sadarbība starp akcionāriem un uzņēmuma vadību ļauj efektīvi organizēt komplicēto stikla šķiedras ražošanas biznesu un mazināt iespējamos riskus.

Uzraudzības padome ir AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA uzraudzības orgāns, kas pārstāv akcionāru intereses un uzrauga valdes plānoto un veikto pasākumu atbilstību uzņēmuma turpmākās attīstības interesēm. AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA uzraudzības padomē darbojas uzņēmējdarbības eksperti ar ievērojamu pieredzi starptautiskajā biznesa vidē, ko pārstāv Stefan Alexander Preiss-Daimler (priekšsēdētājs), Theis Klauber (priekšsēdētāja vietnieks)Andris Oskars Brutāns un Ainārs Ozols.

Mātes uzņēmuma ikdienas darbu organizē valde 3 personu sastāvā, kas tiek ievēlēta uz trim gadiem:  Stefan JugelĢirts Vēveris un Ingo Bleier.

 

STATŪTI

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA statūti, 28.06.2019.

KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMI

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA korporatīvās pārvaldības ziņojums 2018

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA korporatīvās pārvaldības ziņojums 2017

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA korporatīvās pārvaldības ziņojums 2016

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA korporatīvās pārvaldības ziņojums 2015

KORPORATĪVĀS SOCIĀLĀS ATBILDĪBAS PĀRSKATI

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA korporatīvās sociālās atbildības pārskats 2018

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA korporatīvās sociālās atbildības pārskats 2017

PADOMES UN VALDES LOCEKĻU ATALGOJUMA POLITIKA

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA padomes un valdes locekļu atalgojuma politika, 28.06.2019.

DIVIDENŽU POLITIKA

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA dividenžu politika, 29.05.2019.