Finanšu informācija

Iepazīstieties ar jaunāko informāciju par AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA finanšu rezultātiem.

Galvenie 2020. gada auditētie konsolidētie finanšu rādītāji

  • Neto apgrozījums: 95,8 miljoni eiro;
  • EBITDA: 13,7 miljoni eiro;
  • EBIT: 5,2 miljoni eiro.

Pārskati par 2020. gadu pieejami šeit:

Auditēts 2020. gada atsevišķais un konsolidētais finanšu pārskats;
2020. gada korporatīvās pārvaldības pārskats;
2020. gada ilgtspējas nefinanšu ziņojums;
2020. gada atalgojuma ziņojums.

 

Paziņojumi biržā (2016-2021):