Finanšu informācija

Iepazīstieties ar jaunāko informāciju par AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA finanšu rezultātiem.

Galvenie 2021. gada auditētie konsolidētie finanšu rādītāji

  • Neto apgrozījums: 104,6 miljoni eiro;
  • EBITDA: 14,3 miljoni eiro;
  • EBIT: 6,2 miljoni eiro.

Pārskati par 2021. gadu pieejami šeit:

Auditēts 2021. gada atsevišķais un konsolidētais finanšu pārskats;
2021. gada ilgtspējas nefinanšu ziņojums.

 

Paziņojumi biržā (2016-2021):