Akcionāru sapulces

2023

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2022. gada 27. jūnija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2023. gada 27. jūnija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

2022

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2022. gada 22. jūlija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2022. gada 22. jūlija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2022. gada 25. februāra ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2022. gada 25. februāra ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

2021

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2021. gada 27. decembra ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2021. gada 27. decembra ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2021. gada 4. oktobra ārkartas akcionāru sapulces LĒMUMI
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2021. gada 29. marta ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2021. gada 29. marta ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2021. gada 29. jūlija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2021. gada 29. jūlija kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

2020

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2020. gada 25. novembra kārtējās akcionāru sapulces LĒMUMI
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti un balsojuma veidlapa
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2020. gada 22. maija ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMI
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2020. gada 22. maija ārkārtas akcionāru sapulces LĒMUMU PROJEKTI

2019

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2019.gada 20.decembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2019.gada 20.decembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2019.gada 28.jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2019.gada 28.jūnija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

2018

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2018.gada 25.maija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2018.gada 25.maija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

2017

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2017.gada 4.decembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumi
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2017.gada 4.decembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2017.gada 26.maija akcionāru sapulces lēmumi
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2017.gada 26.maija akcionāru sapulces lēmumu projekti

2016

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2016.gada 27.maija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2016. gada 27. maija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

2015

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2015.gada 29.maija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2015.gada 29.maija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

2014

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2014.gada 23.maija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2014.gada 23.maija kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti

2013

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2013.gada 31.maija kārtējās akcionāru sapulces lēmumi
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti