Atbalsts vietējās kopienas kultūrai

Atbalstot tautas deju ansambli "Gauja", mēs cenšamies palīdzēt talantu attīstībā. TDA "Gauja" ir viens no Valmieras pilsētas pazīstamākajiem un populārākajiem pašdarbības kolektīviem ar vairāk nekā 70 gadus senu vēsturi un tradīcijām. Pašlaik kolektīva dažādajās vecuma grupās dejo ap 150 dejotāju, deju ritmos iesaistot gan mazus, gan lielus dejotājus, arī mūsu darbiniekus un viņu bērnus.