Saņēmēja prieks ir mūsu gandarījums.

Sponsorēšana

Daudzu gadu garumā, būdams uzticams partneris, mēs sniedzam ievērojamu finansiālu atbalstu sabiedrībai nozīmīgiem projektiem, kā arī aktīvi piedalāmies dažādās sabiedrībai nozīmīgās aktivitātēs. Īpaši atbalstām projektus, kuri veicina bērnu aktivitātes, kā arī stiprina vispārīgo, profesionālo izglītību un kultūru attiecīgajos reģionos. Radot produktus ar augstu pievienoto vērtību, rēķināmies, ka šodienas rezultāti un nākotnes perspektīvas ir tieši atkarīgas ne tikai no savas intelektuālās kapacitātes pilnveidošanas, bet tā mērķtiecīgi jāveicina sabiedrībā.