Tehnoloģijas virza uzņēmuma konkurētspēju.

Kvalitāte un apkārtējā vide

VALMIERA GLASS GRUPU raksturo modernu ražošanas tehnoloģiju ieviešana, kuras ir labvēlīgas darbiniekiem, racionālas un orientētas uz resursu un apkārtējās vides aizsardzību, nodrošinot nepārtrauktu visu procesu izpildījuma uzlabošanu, palielinot to efektivitāti.

VALMIERA GLASS GRUPAS kvalitātes, drošības un vides politikas pamatprincipi:

  • pastāvīgi uzlabot uzņēmuma darbības rezultātus - kvalitātes, darba vides un apkārtējās vides jomā;
  • darboties saskaņā ar akcionāru, darbinieku, valsts un sabiedrības interesēm;
  • ievērot saistošos normatīvos aktus.

Uzzini vairāk par mūsu pieeju un ilgtspējas mērķiem, iepazīstoties ar mūsu politiku:

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA vides politika

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA darba aizsardzības politika

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA energopolitika

VALMIERA GLASS GRUPAS kvalitātes politika