Vairāk nekā rītdiena. Ar skatu nākotnē.

Sociālā atbildība

VALMIERA GLASS GRUPĀ tehnikas progress un ilgtspējīga rīcība iet roku rokā. VALMIERA GLASS GRUPA savu korporatīvo sociālo atbildību saskata un īsteno četrās galvenās dimensijās – no uzņēmuma, sabiedrības, biznesa vides un dabas viedokļa. Mūsu sociālā atbildība ietver ražošanu, ko organizējam tā, lai tā nepiesārņotu vidi, efektīvu resursu izmantošanu un sakārtotus ražošanas procesus; rūpes par darbiniekiem, labu darba apstākļu nodrošināšanu, apmācību kvalifikācijas celšanas nolūkā; atbalstu sabiedriskiem un labdarības pasākumiem utt. Mūsu izpratnē mūsu sociālā atbildība vispirms ir teicamu attiecību veidošana ar mūsu darbiniekiem un klientiem, ražojot uzticamus un kvalitatīvus produktus.