Pētījuma projekti sadarbībā ar VBB kompetences centru

Par notekūdeņu neitralizācijas procesa un resursu atgūšanas uzlabošanu: AS „Valmieras stikla šķiedra” īsteno individuālo pētījumu Nr.3.2-1. „Notekūdeņu neitralizācijas procesa un resursu atgūšanas pētījums” „Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centra” (turpmāk - VBBKC) projekta  ietvaros. VBBKC 2011.gada 11.aprīlī ar „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēdza līgumu Nr.L-KC-11-0005 par projekta „Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs” īstenošanu. Projekts ir noslēdzies 2013.gada 31.decembrī.

    www.vbbkc.lv

 

 


Par industriālā notekūdens flotācijas procesa uzlabošanu: AS „Valmieras stikla šķiedra” īsteno individuālo pētījumu Nr.3.2-2. „Industriālā notekūdens flotācijas procesa uzlabošanas izpēte” „Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centra” (turpmāk - VBBKC) projekta  ietvaros. VBBKC 2011.gada 11.aprīlī ar „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēdza līgumu Nr.L-KC-11-0005 par projekta „Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs” īstenošanu.

  www.vbbkc.lv

 

 


Par resursu atgūšanu no industriālā notekūdens: AS „Valmieras stikla šķiedra” īsteno individuālo pētījumu nr.3.2-3. „Cinka atgūšanas no industriālā notekūdens izpēte” „Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centra” (turpmāk - VBBKC) projekta  ietvaros. VBBKC 2011.gada 11.aprīlī ar „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēdza līgumu Nr.L-KC-11-0005 par projekta „Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs” īstenošanu.

  www.vbbkc.lv

 

 


Par notekūdens bioloģiskā attīrīšanas procesa uzlabošanu: AS „Valmieras stikla šķiedra” īsteno individuālo pētījumu nr.3.2-4. „Bioloģiskās attīrīšanas procesa modelēšanas un uzlabošanas izpēte” „Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centra” (turpmāk - VBBKC) projekta  ietvaros. VBBKC 2011.gada 11.aprīlī ar „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēdza līgumu Nr.L-KC-11-0005 par projekta „Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs” īstenošanu.

  www.vbbkc.lv

 

 


Par ģipša dūņu izmantošanu: AS „Valmieras stikla šķiedra” īsteno individuālo pētījumu Nr.3.11.-1. „Ģipša dūņu kvalitātes uzlabošanas iespēju izpēte” „Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centra” (turpmāk - VBBKC) projekta  ietvaros. VBBKC 2011.gada 11.aprīlī ar „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēdza līgumu Nr.L-KC-11-0005 par projekta „Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs” īstenošanu.

    www.vbbkc.lv

 

 


Par dūmgāzu filtru putekļu izmantošanu: AS „Valmieras stikla šķiedra” īsteno individuālo pētījumu Nr.3.11.-2. „Dūmgāzu filtru putekļu izmantošanas iespēju izpēte” „Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centra” (turpmāk - VBBKC) projekta  ietvaros. VBBKC 2011.gada 11.aprīlī ar „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēdza līgumu Nr.L-KC-11-0005 par projekta „Vides, bioenerģētikas un biotehnoloģijas kompetences centrs” īstenošanu.

  www.vbbkc.lv