Par siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, SIA "Vides investīciju fonds" un AS "Valmieras stikla šķiedra" 31.10.2013. noslēdza līgumu par projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai AS "Valmieras stikla šķiedra" ražošanas ēkā, Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201" (identifikācijas Nr. KPFI-15.2/226) īstenošanu.

Projekta rezultātā paredzēts sasniegt:

 • oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāju vismaz 179029.31 kg CO2 gadā; rādītājus gadā;
 • oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāju attiecību pret KPFI finansējumu projektam vismaz 2.14 kg CO2/lati.

Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments.

 • Projekta īstenošanas periods: 8 mēneši no 31.10.2013.
 • Projekta kopējās izmaksas: LVL 470136.56
 • Projekta attiecināmās izmaksas: LVL 185845.26
 • Atbalsta intensitāte: 45%

Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, SIA "Vides investīciju fonds" un AS "Valmieras stikla šķiedra" 28.12.2012. noslēdza līgumu par projekta "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai AS "Valmieras stikla šķiedra" ražošanas ēkā, Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201" (identifikācijas Nr. KPFI-15.1/60) īstenošanu.

Projekta īstenošanas rezultātā paredzēts sasniegt:

 • oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāju vismaz 398041.54 kg CO2 gadā;
 • oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāju attiecību pret KPFI finansējumu projektam vismaz 1.882 kg CO2/lati.

Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments.

 • Projekta īstenošanas periods: 9 mēneši no 28.12.2012.
 • Projekta kopējās izmaksas: LVL 725007.26
 • Projekta attiecināmās izmaksas: LVL 469865.36
 • Atbalsta intensitāte: 45%