Par rūpnieciskā notekūdens neitralizāciju „zaļu” produktu ražošanai

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2014.gada 1.septembrī noslēdza līgumu ar Valsts aģentūru „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” (LIAA) un Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju par projekta „Rūpnieciskā notekūdens neitralizācija un resursu atgūšana „zaļu” produktu ražošanai” īstenošanu. Projekta īstenošana tiks līdzfinansēta no Norvēģijas finanšu instrumenta  2009.-2014.gada perioda programmas ”Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā”. Līgums par projekta īstenošanu Nr. NP-2014/3 ar finansējuma intensitāti 32,49% no attiecināmajām izmaksām. Projekta īstenošanas laiks 2014.gada 29.jūlijs – 2016.gada 30.aprīlis. Ar projekta realizācijas gaitu var iepazīties šeit.

Finansēts ar Norvēģijas Finanšu instrumenta granta palīdzību no Norvēģijas

 

 

 

 

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar

www.eeagrants.lv  | www.norwaygrants.org