Par jauniem eļļotāju sastāviem stikla šķiedras produktiem ar optimizētām īpašībām

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA sadarbībā ar SIA “VMKC” un citiem nozares komersantiem laikā no 2023.gada februāra līdz 2026.gada jūnijam īsteno projektu Nr. 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005, kuru līdzfinansē Eiropas Savienība. Projekta kopējais budžets ir 5 587 656 EUR, no kura ES finansējums ir 3 125 000 EUR.

Projekta ietvaros, laikā no 2024.gada janvāra līdz 2025.gada decembrim, AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA veic savu pētījuma projektu “Jauni eļļotāju sastāvi stikla šķiedras izstrādājumiem ar optimizētām īpašībām”. AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA pētījuma projekta budžets ir 450 000 EUR, no kuriem ES finansējums ir 179 255 EUR.

Plānoti šādi pētījuma rezultāti:

  • 6 mēnešu rezultāts: starpposma ziņojums par eļļotāja sastāvdaļu un kompozīciju izpēti laboratorijā, tai skaitā kompozīcijas stabilitāti, sastāvdaļu fizikālo mijiedarbību un reaģētspēju.
  • 12 mēnešu rezultāts: starpposma ziņojums par iespēju iegūt eļļotāju, kas nodrošina uzlabotas tekstila pārstrādes īpašības spolētam, šķeterētam un kablētam E-stikla šķiedras diegam, ar paredzēto pielietojumu tehniskajos tekstilos.
  • 18 mēnešu rezultāts: starpposma ziņojums par iespēju iegūt eļļotāju, kas nodrošina HR-stikla vai ECR-stikla diegu pārstrādes iespējas tehniskajos tekstilos, tai skaitā termiski izturīgajos, sārmainā vidē izturīgajos un/vai ugunsizturīgajos izstrādājumos.
  • 24 mēnešu rezultāts: starpposma ziņojums par iespēju iegūt eļļotāju, kas nodrošina uzlabotas adhezīvās īpašības spolētam un šķeterētam diegam, ar paredzēto pielietojumu polimēru kompozītos, neveicot šķiedras virsmas termisko attīrīšanu.
  • Gala rezultāts: gala ziņojums par iespēju iegūt visus paredzētos izstrādājumu prototipus un iegūtajām zināšanām, kas sekmēs turpmāku eļļotāju attīstību.