Par jauna produkta un eksperimentālās tehnoloģijas izstrādi un ieviešanu ražošanā

2017.gada 6.martā AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA noslēdza līgumu Nr.1.2.1.4/16/A/024 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par projekta „Jauna produkta un eksperimentālās tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošanā AS Valmieras stikla šķiedra”. Projekta mērķis ir veicināt AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA produktivitātes un konkurētspējas paaugstināšanu stikla šķiedras ražošanas nozarē, ieviešot ražošanā jaunu produktu un eksperimentālas tehnoloģijas, kā arī palielinot uzņēmuma ieguldījumus pētniecībā un inovācijās atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai. Projekta kopējā atbalsta summa 35% no attiecināmajām izmaksām. Projekta realizācijas laiks plānots 36 mēneši. Ar projekta realizācijas gaitu var iepazīties šeit.