Par augstas pievienotās vērtības investīcijām filcu ražošanā

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA noslēdza līgumu Nr.L-APV-14-0122 ar Valsts aģentūru “Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” (LIAA) par projekta "Valmieras stikla šķiedra augstas pievienotās vērtības investīcijas stikla šķiedras filcu ražošanas attīstībā" īstenošanu ar finansējuma intensitāti 45% no attiecināmām izmaksām vai 900 000.00 EUR, t.sk. 761 185.30 EUR sastāda Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (85% no Atbalsta finansējuma), 138 814.70 EUR sastāda valsts budžeta līdzfinansējums (15% no Atbalsta finansējuma).

Projekts tiek īstenots saskaņā ar Eiropas Reģionālās atīstības fonda līdzfinansējumu. Projekta īstenošana tiek uzsākta 2014. gada 11. jūlijā un pabeigta 2015. gada 11. septembrī. Ar projekta realizācijas gaitu var iepazīties šeit.